Luisterpunt Dragonderweide

De veldslag komt in een finale plooi te liggen. De Franse overmacht is te groot.

De geallieerde troepen worden bevolen om het slagveld te verlaten. De paniek slaat toe.

Muziek van fluiten en drums regelen de aftocht. Muziek regelde het leven van de soldaten tout court. De terugtrekking werd geblazen, iedereen rende voor zijn leven richting de Kleine Gete…

Terug
Naar boven